Bartoszyce, 波兰

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach

大学的类型: 其他高等教育机构
状态: 非国家

工商管理硕士更多 »
Executive Master of Business Administration 教学语言: 波兰语

留学研究生更多 »
Agent celny 教学语言: 波兰语
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej 教学语言: 波兰语
Autokreacja i budowanie wizerunku 教学语言: 波兰语
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne 教学语言: 波兰语
Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii bioestetycznej 教学语言: 波兰语
Coaching i doradztwo zawodowe 教学语言: 波兰语
Cyberbezpieczeństwo 教学语言: 波兰语
Doskonalenie kompetencji wychowawczych – dla nauczycieli 教学语言: 波兰语
Edukacja dla bezpieczeństwa 教学语言: 波兰语
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 教学语言: 波兰语
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 教学语言: 波兰语
Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe 教学语言: 波兰语
Hortiterapia 教学语言: 波兰语
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 教学语言: 波兰语
Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką 教学语言: 波兰语
Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 教学语言: 波兰语
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości 教学语言: 波兰语
Logopedia z komunikacją alternatywną 教学语言: 波兰语
Mediacje i negocjacje 教学语言: 波兰语
Menadżer Bezpieczeństwa i Compliance w przedsiębiorstwie 教学语言: 波兰语
Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką 教学语言: 波兰语
Menadżer bezpieczeństwa w biznesie 教学语言: 波兰语
Menadżer BHP z metodyką 教学语言: 波兰语
Menadżer czasu wolnego i kultury 教学语言: 波兰语
Menadżer turystyki zdrowotnej 教学语言: 波兰语
Migracje i uchodźctwo 教学语言: 波兰语
Naturoterapia z profilaktyką zdrowia 教学语言: 波兰语
Negocjacje kryzysowe i policyjne 教学语言: 波兰语
Neuropsychologia kliniczna 教学语言: 波兰语
Obrona terytorialna 教学语言: 波兰语
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 教学语言: 波兰语
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką i terapią uzależnień 教学语言: 波兰语
Prewencja i zwalczanie handlu ludźmi 教学语言: 波兰语
Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego 教学语言: 波兰语
Psychologia dochodzeniowo-śledcza 教学语言: 波兰语
Psychologia zagrożeń społecznych – profilaktyka i interwencja 教学语言: 波兰语
Terapia pedagogiczna w szkole podstawowej 教学语言: 波兰语
Terapia zajęciowa 教学语言: 波兰语
Turystyka uzdrowiskowa i spa 教学语言: 波兰语
Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa 教学语言: 波兰语
Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie 教学语言: 波兰语
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa 教学语言: 波兰语
Zarządzanie BHP 教学语言: 波兰语
Zarządzanie kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego 教学语言: 波兰语
Zarządzanie oświatą 教学语言: 波兰语
Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury 教学语言: 波兰语
Zarządzanie zasobami ludzkimi 教学语言: 波兰语
Zoopsychologia 教学语言: 波兰语

更多 »
Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach

其他教育中心
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Giżycku吉日茨科 (Giżycko)
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju亚斯琴别-兹德鲁伊 (Jastrzębie-Zdrój)
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w JaworznieJaworzno
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Koszalinie 科沙林 (Koszalin)
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w SkoczowieSkoczów
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku格但斯克 (Gdańsk)
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach格利维采 (Gliwice)

网站WWW大学:
www.wsb.net.pl/

地图

« 返回 - 大学
Privacy Policy