阿拉德, 羅馬尼亞

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

大学的类型: 大學
状态: 国家

联系:

B-dul Revoluţiei, nr. 77,
310130 Arad, România
P. O. BOX 2/158 AR
Tel. +40-257-283010

学士学位I
上大学
Administrarea afacerilor教学语言: 罗马尼亚语
Arte vizuale教学语言: 罗马尼亚语
Asistenţă socială教学语言: 罗马尼亚语
Contabilitate şi informatică de gestiune教学语言: 罗马尼亚语
Economia comerţului, turismului şi serviciilor教学语言: 罗马尼亚语
Educaţie fizică şi sport教学语言: 罗马尼亚语
Finanţe şi bănci教学语言: 罗马尼亚语
Informatică教学语言: 罗马尼亚语
Ing. produselor alimentare教学语言: 罗马尼亚语
Ingineria mediului教学语言: 罗马尼亚语
Inginerie şi management教学语言: 罗马尼亚语
Limbă şi literatură教学语言: 罗马尼亚语
Management教学语言: 罗马尼亚语
Marketing教学语言: 罗马尼亚语
Matematică教学语言: 罗马尼亚语
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar教学语言: 罗马尼亚语
Psihologie教学语言: 罗马尼亚语
Psihopedagogie specială教学语言: 罗马尼亚语
Şt. ale comunicării教学语言: 罗马尼亚语
Ştiinţe administrative教学语言: 罗马尼亚语
Teologie教学语言: 罗马尼亚语

硕士学位II
上大学
Administrarea afacerilor în comerț și turism教学语言: 罗马尼亚语
Administrarea financiar-contabilă a întreprinderii教学语言: 罗马尼亚语
Analiză economică, evaluare de active şi afaceri教学语言: 罗马尼亚语
Buget public, pieţe financiare şi bănci教学语言: 罗马尼亚语
Informatică aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie教学语言: 罗马尼亚语
Ing. produselor alimentare教学语言: 罗马尼亚语
Ingineria mediului教学语言: 罗马尼亚语
Limbă şi literatură教学语言: 罗马尼亚语
Management şi finanţare în administraţia publică教学语言: 罗马尼亚语
Ştiinţe administrative教学语言: 罗马尼亚语
Strategii și politici de management教学语言: 罗马尼亚语
Teologie教学语言: 罗马尼亚语

留学博士更多 »
Teologie 教学语言: 罗马尼亚语

更多 »
Facultatea de Design
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Facultatea de Inginerie
Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului
Facultatea de Stiinte ale Educatiei, Psihologie si Asistenta Sociala
Facultatea de Ştiinte Economice
Facultatea de Ştiinte Exacte
Facultatea de Ştiinte Umaniste si Sociale
Facultatea de Teologie
Universitatea "Aurel Vlaicu" este o comunitate academică distinctă care funcţionează în baza prevederilor Constituţiei României, a legilor şi normativelor referitoare la sistemul de învăţământ. Universitatea "Aurel Vlaicu" respectă şi promovează convenţiile europene privind învăţământul superior. Universitatea dispune de un personal academic cu înaltă pregătire profesională şi dotări de cea mai bună calitate pentru activităţile didactice şi ştiinţifice În prezent universitatea este structurată în 9 Facultăţi cu 9 Departamente şi 11 Centre de cercetare, 3 Institute şi 1 Incubator de afaceri, având 7288 de studenţi, 215 cadre didactice şi 47.903 m2 de suprafaţă de învăţământ, săli de curs şi seminar, laboratoare computerizate de ultima generaţie de tehnologie. Planurile de învăţământ ale tuturor facultăţilor sunt corelate cu Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS), astfel încât diplomele, precum şi perioadele de studii pot fi recunoscute în întreaga UE. Prin Programul Erasmus LLP, studenţii pot frecventa pentru o perioadă de timp cursurile unei alte universităţi din ţară sau străinătate. Universitatea garantează recunoaşterea academică completă a tuturor studenţilor Erasmus care iau parte la programul de mobilitate.
Diplomele emise sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale sunt recunoscute în ţară şi străinătate.
Studenţilor noştri le sunt asigurate condiţii foarte bune prin:
• posibilitatea obţinerii de burse sociale, de studiu şi de merit, atât pentru studenţii bugetari cât si pentru studenţii cu taxă. Bursele acoperă toate cheltuielile de şcolarizare;
• posibilitatea obţinerii de burse de studiu în străinătate si cuprinderea în proiecte europene (în prezent se află în derulare numeroase proiecte europene privind mobilităţi ale studenţilor UAV) în Germania, Norvegia, Danemarca, Italia, Spania, Portugalia, Franţa, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Finlanda;
• reduceri de tarife pentru transport, manifestări culturale şi sportive;
• cazare în cămine studenţeşti, servirea mesei la cantină;
• tabere studenţeşti gratuite;
• ample şi numeroase activităţi studenţeşti organizate de Liga Studenţilor din UAV.
网站WWW大学:
www.uav.ro

地图

Privacy Policy