克拉科夫 (Kraków), 波兰

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

大学的类型: 师范
状态: 国家

学士学位I
上大学
固定
兼读
International Security教学语言: 英语
历史教学语言: 波兰语
哲学教学语言: 波兰语
政治科学教学语言: 波兰语
教育学教学语言: 波兰语
数学教学语言: 波兰语
旅游与休闲教学语言: 波兰语
物理教学语言: 波兰语
生物学教学语言: 波兰语
社会学教学语言: 波兰语
社会工作教学语言: 波兰语
英语研究教学语言: 波兰语
Aministracja教学语言: 波兰语
Architektura informacji教学语言: 波兰语
Archiwistyka, zarządzanie informacją i infobrokerstwo教学语言: 波兰语
Bezpieczeństwo międzynarodowe教学语言: 波兰语
Bezpieczeństwo państwa教学语言: 波兰语
Bezpieczeństwo zdrowotne教学语言: 波兰语
Chemia – nauczyciel chemii教学语言: 波兰语
Design教学语言: 波兰语
Digital Design教学语言: 波兰语
Ekonomia społeczna教学语言: 波兰语
Etyka – mediacje i negocjacje教学语言: 波兰语
Filologia germańska教学语言: 波兰语
Filologia hiszpańska教学语言: 波兰语
Filologia polska教学语言: 波兰语
Filologia romańska教学语言: 波兰语
Filologia rosyjska教学语言: 波兰语
Filologia włoska教学语言: 波兰语
Geografia教学语言: 波兰语
Geopolityka (pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW)教学语言: 波兰语
Grafika教学语言: 波兰语
Kognitywistyka教学语言: 波兰语
Komunikacja wizualna教学语言: 波兰语
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach教学语言: 波兰语
Logopedia教学语言: 波兰语
Malarstwo教学语言: 波兰语
Polityka społeczna教学语言: 波兰语
Stosunki międzynarodowe教学语言: 波兰语
Sztuka i edukacja教学语言: 波兰语
Sztuka i media教学语言: 波兰语
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe教学语言: 波兰语
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe教学语言: 波兰语
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi教学语言: 波兰语
Zarządzanie w służbach społecznych教学语言: 波兰语

工程学士I
上大学
固定
兼读
土木工程教学语言: 波兰语
计算机科学教学语言: 波兰语
Bioinformatyka教学语言: 波兰语
Edukacja techniczno-informatyczna教学语言: 波兰语
Gospodarka przestrzenna教学语言: 波兰语
Ochrona środowiska教学语言: 波兰语

长线第一学位
上大学
固定
兼读
心理学教学语言: 波兰语
法律教学语言: 波兰语
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna教学语言: 波兰语
Pedagogika specjalna教学语言: 波兰语
Psychologia i biologia zwierząt教学语言: 波兰语

硕士学位II
上大学
固定
兼读
历史教学语言: 波兰语
哲学教学语言: 波兰语
政治科学教学语言: 波兰语
教育学教学语言: 波兰语
数学教学语言: 波兰语
Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca教学语言: 波兰语
旅游与休闲教学语言: 波兰语
物理教学语言: 波兰语
生物学教学语言: 波兰语
社会学教学语言: 波兰语
社会工作教学语言: 波兰语
英语研究教学语言: 波兰语
计算机科学教学语言: 波兰语
Aministracja教学语言: 波兰语
Archiwistyka, zarządzanie informacją i infobrokerstwo教学语言: 波兰语
Art & design教学语言: 波兰语
Bezpieczeństwo państwa教学语言: 波兰语
Bioinformatyka教学语言: 波兰语
Dziennikarstwo przyrodnicze教学语言: 波兰语
Edukacja techniczno-informatyczna教学语言: 波兰语
Ekonomia społeczna教学语言: 波兰语
Etyka – mediacje i negocjacje教学语言: 波兰语
Filologia germańska教学语言: 波兰语
Filologia hiszpańska教学语言: 波兰语
Filologia polska教学语言: 波兰语
Filologia romańska教学语言: 波兰语
Filologia rosyjska教学语言: 波兰语
Filologia włoska教学语言: 波兰语
Geografia教学语言: 波兰语
Geopolityka (pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW)教学语言: 波兰语
Gospodarka przestrzenna教学语言: 波兰语
Grafika教学语言: 波兰语
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach教学语言: 波兰语
Logopedia教学语言: 波兰语
Malarstwo教学语言: 波兰语
Manager projektów społecznych教学语言: 波兰语
Odnowa biologiczna教学语言: 波兰语
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna教学语言: 波兰语
Pedagogika specjalna教学语言: 波兰语
Polityka społeczna教学语言: 波兰语
Stosunki międzynarodowe教学语言: 波兰语
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie教学语言: 波兰语
Sztuka i edukacja教学语言: 波兰语
Sztuka współczesna教学语言: 波兰语
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe教学语言: 波兰语
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe教学语言: 波兰语

留学博士更多 »
历史 教学语言: 波兰语
哲学 教学语言: 波兰语
教育学 教学语言: 波兰语
数学 教学语言: 波兰语
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 教学语言: 波兰语
Językoznawstwo 教学语言: 波兰语
Literaturoznawstwo 教学语言: 波兰语
Nauki biologiczne 教学语言: 波兰语
Nauki fizyczne 教学语言: 波兰语
Nauki o bezpieczeństwie 教学语言: 波兰语
Nauki o polityce i administracji 教学语言: 波兰语
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 教学语言: 波兰语

留学研究生更多 »
公民学 教学语言: 波兰语
历史 教学语言: 波兰语
数学 教学语言: 波兰语
Administracja samorządowa 教学语言: 波兰语
Archikultura – edukator architektoniczny 教学语言: 波兰语
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 教学语言: 波兰语
Arteterapia z wykorzystaniem współczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych 教学语言: 波兰语
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 教学语言: 波兰语
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim 教学语言: 波兰语
Biologia molekularna z elementami biotechnologii 教学语言: 波兰语
Biologia w terenie 教学语言: 波兰语
Diagnostyka samochodów elektrycznych i hybrydowych 教学语言: 波兰语
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna 教学语言: 波兰语
Dyplomacja publiczna 教学语言: 波兰语
E-Nauczyciel 教学语言: 波兰语
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 教学语言: 波兰语
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu 教学语言: 波兰语
Edukacja integracyjna i włączająca 教学语言: 波兰语
Edytorstwo 教学语言: 波兰语
European Management 教学语言: 波兰语
Geopolityka: Historia i Współczesność 教学语言: 波兰语
Gimnastyka korekcyjna wczesnej edukacji z promocją zdrowia dla nauczycieli 教学语言: 波兰语
Historia i wiedza o społeczeństwie 教学语言: 波兰语
Kompetencje przyszłości i coaching 教学语言: 波兰语
Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna 教学语言: 波兰语
Logopedia 教学语言: 波兰语
Marketing i kreatywna reklama 教学语言: 波兰语
Mediacje i negocjacje 教学语言: 波兰语
Nauczanie biologii w szkole podstawowej 教学语言: 波兰语
Nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 教学语言: 波兰语 在线大学
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego 教学语言: 波兰语
Neurologopedia 教学语言: 波兰语
Obsługa hiszpańskojęzycznego klienta biznesowego 教学语言: 波兰语
Obsługa włoskojęzycznego klienta biznesowego 教学语言: 波兰语
Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej (Inspektor Ochrony Danych) 教学语言: 波兰语
Organizacja i zarządzanie oświatą 教学语言: 波兰语
Pedagogika społeczno-opiekuńcza, diagnoza i terapia pedagogiczna 教学语言: 波兰语
Podyplomowe studia prawa Unii Europejskiej 教学语言: 波兰语
Prawo dla urzędników nieprawników 教学语言: 波兰语
Prawo inwestycyjno-budowlane 教学语言: 波兰语
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela 教学语言: 波兰语
Rynek sztuki współczesnej 教学语言: 波兰语 在线大学
Rzecznik prasowy organizacji i instytucji 教学语言: 波兰语
Socjoterapia 教学语言: 波兰语
Studia podyplomowe dla tłumaczy pisemnych i ustnych języka niemieckiego 教学语言: 波兰语
Techniki w neurodiagnostyce i neuroterapii 教学语言: 波兰语
Terapia pedagogiczna 教学语言: 波兰语
Tłumacz języka rosyjskiego wobec potrzeb rynku 教学语言: 波兰语
Totalitaryzm – nazizm – Holokaust 教学语言: 波兰语
Tworzenie treści w języku francuskim: specjalista ds. contentu i copywriter 教学语言: 波兰语
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 教学语言: 波兰语
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie 教学语言: 波兰语
Wychowanie do życia w rodzinie (Instytut Nauk o Wychowaniu) 教学语言: 波兰语
Wychowanie do życia w rodzinie (Instytut Spraw Społecznych) 教学语言: 波兰语
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Diagnoza i profilaktyka 教学语言: 波兰语
Zagadnienia teorii i praktyki legislacji 教学语言: 波兰语
Zamówienia publiczne 教学语言: 波兰语
Zarządzanie projektami (Instytut Nauk o Polityce i Administracji) 教学语言: 波兰语
Zarządzanie projektami (Instytut Nauk Technicznych) 教学语言: 波兰语
Zarządzanie w służbach społecznych 教学语言: 波兰语 在线大学

更多 »
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Sztuki
网站WWW大学:
www.up.krakow.pl

地图

« 返回 - 大学
Privacy Policy