院校介绍
Jaworzno, 波兰

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie

大学的类型: 其他高等教育机构
状态: 非国家

留学研究生更多 »
Agent celny 教学语言: 波兰语
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej 教学语言: 波兰语
Autokreacja i budowanie wizerunku 教学语言: 波兰语
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne 教学语言: 波兰语
Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii bioestetycznej 教学语言: 波兰语
Coaching i doradztwo zawodowe 教学语言: 波兰语
CYBERBEZPIECZEŃSTWO 教学语言: 波兰语
Doskonalenie kompetencji wychowawczych – dla nauczycieli 教学语言: 波兰语
Edukacja dla bezpieczeństwa 教学语言: 波兰语
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 教学语言: 波兰语
EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU 教学语言: 波兰语
Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe 教学语言: 波兰语
Hortiterapia 教学语言: 波兰语
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 教学语言: 波兰语
Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką 教学语言: 波兰语
Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 教学语言: 波兰语
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości 教学语言: 波兰语
Logopedia z komunikacją alternatywną 教学语言: 波兰语
Mediacje i negocjacje 教学语言: 波兰语
MENADŻER BEZPIECZEŃSTWA I COMPLIANCE W PRZEDSIĘBIORSTWIE 教学语言: 波兰语
Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką 教学语言: 波兰语
MENADŻER BEZPIECZEŃSTWA W BIZNESIE 教学语言: 波兰语
Menadżer BHP z metodyką 教学语言: 波兰语
Menadżer czasu wolnego i kultury 教学语言: 波兰语
Menadżer turystyki zdrowotnej 教学语言: 波兰语
MIGRACJE I UCHODŹSTWO 教学语言: 波兰语
Naturoterapia z profilaktyką zdrowia 教学语言: 波兰语
Negocjacje kryzysowe i policyjne 教学语言: 波兰语
NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA 教学语言: 波兰语
Obrona terytorialna 教学语言: 波兰语
PEDAGOGIKA KOREKCYJNA Z SOCJOTERAPIĄ 教学语言: 波兰语
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 教学语言: 波兰语
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ I TERAPIĄ UZALEŻNIEŃ 教学语言: 波兰语
PREWENCJA I ZWALCZANIE HANDLU LUDŹMI 教学语言: 波兰语
Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego 教学语言: 波兰语
Psychologia dochodzeniowo-śledcza 教学语言: 波兰语
Psychologia przywództwa w praktyce 教学语言: 波兰语
PSYCHOLOGIA ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH – PROFILAKTYKA I INTERWENCJA 教学语言: 波兰语
TERAPIA PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ 教学语言: 波兰语
Terapia zajęciowa 教学语言: 波兰语
Turystyka uzdrowiskowa i spa 教学语言: 波兰语
Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa 教学语言: 波兰语
Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie 教学语言: 波兰语
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa 教学语言: 波兰语
Zarządzanie BHP 教学语言: 波兰语
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego 教学语言: 波兰语
Zarządzanie oświatą 教学语言: 波兰语
Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury 教学语言: 波兰语
Zarządzanie zasobami ludzkimi 教学语言: 波兰语
ZOOPSYCHOLOGIA 教学语言: 波兰语

更多 »
Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie

其他教育中心
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w BartoszycachBartoszyce
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Giżycku吉日茨科 (Giżycko)
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju亚斯琴别-兹德鲁伊 (Jastrzębie-Zdrój)
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Koszalinie 科沙林 (Koszalin)
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w SkoczowieSkoczów
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku格但斯克 (Gdańsk)
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach格利维采 (Gliwice)
logo_szare.jpg

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową. Utworzona została w 2004 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Uczelnia kształci na poziomie wyższych studiów zawodowych na kierunkach:

  • Bezpieczeństwo Narodowe,
  • Bezpieczeństwo Zdrowotne,
  • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
  • Pedagogika,
  • Psychologia,
  • Zarządzanie.

W swojej ofercie, poza studiami I i II stopnia, posiada również studia podyplomowe i kursy.

Uczelnia funkcjonuje nie tylko w Poznaniu, ale też w Gdańsku i Gliwicach, gdzie od kilku lat istnieją Wydziały Studiów Społecznych. Ostatnio zostały uruchomione nowe wydziały w Bartoszycach, Giżycku i Jaworznie.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą w Polsce i jedną z nielicznych w Europie uczelni, gdzie obszar działalności dydaktyczno - wychowawczej stanowi problematyka bezpieczeństwa. Uczelnia daje studentom możliwość rozwoju osobistego. Absolwenci dysponują takimi kompetencjami, które czynią ich osobami atrakcyjnymi na rynku pracy.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa już w swojej nazwie celowo i świadomie uwypukliła swoją misję, która jest realizowana poprzez koncepcję szkoły otwartej i przedsiębiorczej, animację środowiska kulturotwórczego, rozwijanie umiejętności praktycznych.

Warto dodać, że Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą uczelnią wyższą przygotowującą fachowe kadry w zakresie różnych specjalności bezpośrednio i pośrednio związanych z bezpieczeństwem osobistym, publicznym i jego promocją.

WSB.jpg
网站WWW大学: www.wsb.net.pl/

地图

« 返回 - 大学
Privacy Policy