泰托沃, 馬其頓

Universiteti Shtetëror i Tetovës

大学的类型: 大學
状态: 国家

联系:

Rruga e Ilindenit pn, 1200 Tetovë,
Republika e Maqedonisë
Tel. +389 44 356 500

学士学位I
上大学
Administratë biznesi教学语言: 阿尔巴尼亚语
Administratë publike教学语言: 阿尔巴尼亚语
Arkitekturë教学语言: 阿尔巴尼亚语
Art figurativ教学语言: 阿尔巴尼亚语
Art muzikor教学语言: 阿尔巴尼亚语
Arti dramatik教学语言: 阿尔巴尼亚语
Biologji教学语言: 阿尔巴尼亚语
Drejtësi教学语言: 阿尔巴尼亚语
Edukim special dhe rehabilitim教学语言: 阿尔巴尼亚语
Ekologji教学语言: 阿尔巴尼亚语
Ekonomi dhe biznes教学语言: 阿尔巴尼亚语
Farmaci教学语言: 阿尔巴尼亚语
Filologji orientale教学语言: 阿尔巴尼亚语
Filozofi教学语言: 阿尔巴尼亚语
Financa dhe Kontabilitet教学语言: 阿尔巴尼亚语
Fizikë教学语言: 阿尔巴尼亚语
Gjeografi教学语言: 阿尔巴尼亚语
Histori教学语言: 阿尔巴尼亚语
Infermieri教学语言: 阿尔巴尼亚语
Informatike教学语言: 阿尔巴尼亚语
Inxhineri ekonomike教学语言: 阿尔巴尼亚语
Kimi教学语言: 阿尔巴尼亚语
Kulturë fizike教学语言: 阿尔巴尼亚语
Marketing dhe menaxhment教学语言: 阿尔巴尼亚语
Matematikë教学语言: 阿尔巴尼亚语
Mekatronikë教学语言: 阿尔巴尼亚语
Menaxhim me cilësinë dhe sigurinë ushqimore教学语言: 阿尔巴尼亚语
Mjekësi e përgjithshme教学语言: 阿尔巴尼亚语
Ndërtimtari教学语言: 阿尔巴尼亚语
Pedagogji教学语言: 阿尔巴尼亚语
Sociologji教学语言: 阿尔巴尼亚语
Stomatologji教学语言: 阿尔巴尼亚语
Të ushqyerit教学语言: 阿尔巴尼亚语
Teknologjia ushqimore教学语言: 阿尔巴尼亚语
Turizëm教学语言: 阿尔巴尼亚语

硕士学位II
上大学
Administratë biznesi教学语言: 阿尔巴尼亚语
Administratë publike教学语言: 阿尔巴尼亚语
Arkitekturë教学语言: 阿尔巴尼亚语
Art figurativ教学语言: 阿尔巴尼亚语
Art muzikor教学语言: 阿尔巴尼亚语
Biologji教学语言: 阿尔巴尼亚语
Drejtësi教学语言: 阿尔巴尼亚语
Ekologji教学语言: 阿尔巴尼亚语
Ekonomi教学语言: 阿尔巴尼亚语
Farmaci教学语言: 阿尔巴尼亚语
Gjeografi教学语言: 阿尔巴尼亚语
Histori教学语言: 阿尔巴尼亚语
Informatike教学语言: 阿尔巴尼亚语
Inxhineri ekonomike教学语言: 阿尔巴尼亚语
Kimi教学语言: 阿尔巴尼亚语
Kulturë fizike教学语言: 阿尔巴尼亚语
Matematikë教学语言: 阿尔巴尼亚语
Mekatronikë教学语言: 阿尔巴尼亚语
Ndërtimtari教学语言: 阿尔巴尼亚语
Orientalistikë教学语言: 阿尔巴尼亚语
Pedagogji教学语言: 阿尔巴尼亚语
Psikologji教学语言: 阿尔巴尼亚语
Sociologji教学语言: 阿尔巴尼亚语
Të ushqyerit教学语言: 阿尔巴尼亚语
Teknologjia ushqimore教学语言: 阿尔巴尼亚语
Turizëm教学语言: 阿尔巴尼亚语

更多 »
Fakulteti Ekonomik
Fakulteti Filologjik
Fakulteti Filozofik
Fakulteti i Administratës së Biznesit - Kumanovë
Fakulteti i Arteve
Fakulteti i Kulturës Fizike
Fakulteti i Shkencave Matematike Natyrore
Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Fakulteti i Shkencave Të Zbatuara
Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit - Gostivar
Fakulteti Juridik
Universiteti Shtetëror i Tetovës është i hapur dhe i arritshëm për të gjithë ata të cilët si studentë, mësimdhënës ose bashkëpunëtorë, me cilësitë e veta intelektuale dhe morale, në ambientin e definuar të autonomisë universitare si pandehje të lirisë akademike të shprehjes individuale dhe të dëshmimit të aftësive dhe cilësive të japin kontributin e vet në fushën e zhvillimit të arsimit, shkencës dhe profesionalizmit,.
"Universiteti Shtetëror i Tetovës ka histori të shkurt por një të kaluar shumë të gjatë".
Ky institucion u themelua më 17 dhjetor të vitit 1994 si iniciativë e intelektualëve shqiptar, të shoqatave dhe asociacioneve të ndryshme apolitike dhe të gjithë dashamirësve të arsimit të lartë në vend dhe më gjerë.
Nga ky këndvështrim veprimtarinë, zhvillimin e USHT-ës mund ta ndajmë në dy periudha:
-Periudha: 1994-2003 është koha historike e krijimit të Universitetit të Tetovës
-Periudha: 2004-2010 është periudha e zhvillimit institucional të Universitetit dhe koha e modernizimit akademik dhe fizik.
Universiteti nga gjendja e emergjencës filloi të kalojë në shkallën e reformimit akademik, konceptual dhe institucional. Fryt i këtij aktiviteti të pakursyer dhe i dimensionimit është fizionomia e re e USHT-së.
Së këndejmi USHT-ja është afirmuar si një institucion universitar i reformuar, si një qendër e vetme publike në gjuhën shqipe në Maqedoni për kualifikim, specializim dhe kërkim shkencor. USHT-ja është anëtar i Konferencës së Universiteteve evropiane.
Sot USHT-ja është strukturuar në 11 fakultete, 35 programe studimore, 93 drejtime studimore dhe 3 Institute hulumtuese shkencore.
Procesi mësimor shkencor.
Stafin akademik e përbëjnë 273 mësimdhënës të rregullt dhe 355 mësimdhënës të angazhuar në kohë të caktuar, respektivisht për një vit akademik, me tendencë të rritjes progresive.
Në rrafshin e procesit edukativo-mësimor, Universiteti rëndësi të veçantë i përkushton zbatimit të reformave të Bolonjës si dhe të reformave në sferën e kërkimeve profesionale-shkencore, edhe pse kjo komponentë është akoma larg synimeve të USHT-ës në krahasim me vendet e zhvilluara. Këto kërkime, realizohen përmes projekteve bilaterale në saje të projekteve të Erasmus, DAD-it, Tempus-it etj për kërkime dhe zhvillim. Duke u mbështetur në standardet Evropiane kualiteti akademik dhe studimor është gjithnjë në rritje
Për sa i përket Kartës së Bolonjës, USHT-ja hyn aktualisht në një fazë të re të zhvillimit të vet, në fazën e implementimit dhe të konceptimit të modelit të Bolonjës sipas skemës 3+2+3 ose 4+1+3 (Bachelor+Master+PhD). Duke implementuar sistemin e ri evropian të studimeve, USHT-ja synon të jetë shumë shpejt pjesë integrale e universiteteve evropiane, studentët të përfitojnë një formim profesional më cilësor, diplomat tona të përafrohen me ato të vendeve të zhvilluara.
Se diplomat e fituara në USHT janë kompatabile me diplomat e universiteteve perëndimore e vërtetojnë studentët e shumtë të cilët pas diplomimit punësohen ose studimet e tyre pasuniversitare i vazhdojnë në universitetet tjera jashtë vendit.
网站WWW大学: unite.edu.mk/

地图

Privacy Policy